Tillbaka till alla Utbildningar

ADR 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått ADR 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personal som är delaktig vid transport av farligt gods på väg, t.ex. personer som lastar, lossar, avsänder, mottar, förpackar eller personer som transporterar farligt gods i värdeberäknad mängd. Även speditörer, skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till transport av farligt gods har stor nytta av utbildningen.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de arbetar med och vilka regler som är tillämpliga.

Utbildningen är uppdelad i tre delar:
1.Allmän del: Deltagarna ska ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods, samt ingående aktörers olika roller och ansvar.
2.Funktionsspecifik del: Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan
3.Säkerhet: Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå som krävs kring farligt gods hanteringen

Utbildningen uppfyller kraven enligt MSBFS 2017:6 (kap. 1.3).

Omfattning

4 timmar

ADR 1.3