Tillbaka till alla Utbildningar

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen.

Målgrupp

Personer med ansvar för brandskyddet till exempel brandskyddsledare, chefer och personer som behöver vara engagerade i brandskyddsfrågor.

Innehåll

Utbildningen handlar om hur man kan arbeta systematiskt med brandskydd för att förebygga brand och minska konsekvenserna om en brand ändå skulle inträffa. Genom att arbeta systematiskt med brandskyddet säkerställer man att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt.
Vi kommer att gå genom vad lagen säger om brandskydd, riskhantering, nödlägesberedskap, regler och rutiner för brandskyddet m.m.

Omfattning

4 timmar