Tillbaka till alla Utbildningar

Brandskyddssamordnare -SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) Distans

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer inom en organisation som är utsedda till brandskyddssamordnare/brandskyddsansvariga och som har till uppgift att dokumentera, planera och följ upp ett företags brandskyddsarbete.

Innehåll

Utbildningen handlar om hur man kan arbeta systematiskt med brandskydd för att förebygga brand och minska konsekvenserna om en brand ändå skulle inträffa. Genom att arbeta systematiskt med brandskyddet säkerställer man att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt.
Vi kommer att gå genom vad lagen säger om brandskydd, riskhantering, nödlägesberedskap, regler och rutiner för brandskyddet m.m.

Utbildningen kommer att genomföras i den digitala plattformen Microsoft Teams. Varje deltagare måste ha en egen digital enhet som har internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Det bör vara en surfplatta eller dator.
Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post. Kom ihåg att uppge deltagarens mejladress vid bokningen samt adress dit kurslitteraturen ska skickas.

Syftet med utbildningen är att få kunskap om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet. Den ska också ge kunskap om brandrisker och brandskydd. Slutligen ska utbildningen ge god förståelse för hur det systematiska brandskyddsarbetet kan organiseras och genomföras genom den sk. SBA-cirkeln.
Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna arbeta som brandskyddssamordnare på sin arbetsplats.