Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Kursen är en auktoriserad utbildning för liftar enligt Liftutbildningsrådet. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning, regler och ansvarsfördelning samt vad som händer med kroppen vid ett fall.

Målgrupp

Kombinerad lift- samt fallskyddsutbildning.
Personer som är användare av mobila arbetsplattformar. Och till dig som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre, där fallrisk förekommer.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande:
Olika typer av arbetsplattformar.
Konstruktion.
Skötsel och daglig tillsyn.
Säkerhetsbestämmelser.
Praktik.
Handhavande - arbetssätt

Varför behövs Fallskydd?
Fallskyddsutrustning och hur den används
Om olyckan ändå händer
Din riskbedömning före höjdarbete
Övningsuppgifter
Teoretiskt prov

Uppkörning kan eventuellt ske utomhus. Medtag kläder efter behov. Skyddskor behövs under praktiken.
Auktoriserad utbildning för liftar enligt Liftutbildningsrådet. Enligt SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP)


Utbildningen är även för dem som behöver repetitionsutbildning i lift.

Omfattning

8 timmar