Tillbaka till alla Utbildningar

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning, regler och ansvarsfördelning samt vad som händer med kroppen vid ett fall.

Målgrupp

Kombinerad lift- samt fallskyddsutbildning.
Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift och bomlift och till dig som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre, där fallrisk förekommer.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande:
Olika typer av arbetsplattformar.
Konstruktion.
Skötsel och daglig tillsyn.
Säkerhetsbestämmelser.
Praktik.
Handhavande - arbetssätt

Varför behövs Fallskydd?
Fallskyddsutrustning och hur den används
Om olyckan ändå händer
Din riskbedömning före höjdarbete
Övningsuppgifter
Teoretiskt prov
Utbildningen följer Liftläroplanen (LLP) enligt SS-ISO 18878:2013.

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Uppkörning kan eventuellt ske utomhus. Medtag kläder efter behov. Skyddskor behövs under praktiken.
Utbildningen är även för dem som behöver repetitionsutbildning i lift.

Lift- och fallskyddsutbildning