Arbete på väg Nivå 1+2

Målgrupp Kursen vänder sig till all personal som arbetar på och vid väg där Trafikverket är väghållare.

Målgrupp

Förhandskrav: Inga förkunskaper krävs.

Innehåll


Nivå 1 riktar sig till dig som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett du arbetar med byggande, underhåll eller drift.

Nivå 2 riktar sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon etc. Utbildningen ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon.
Kursen är en kombination av Nivå 1 och 2.
V3 principen ingår som en del av utbildningen, Varna trafikanterna - Vägleda trafikanterna - Värna vägarbetarna.


Utbildningen kan anpassas till andra fordonsförare som inte berörs av uppdrag upphandlade av Trafikverket, tex, bärgningsfordon, fordonsreparatörer etc.

Delar av innehållet
- Personlig skyddsutrustning
- Definitioner på de olika zon-indelningarna på en arbetsplats
- Trafikantbeteende
- Hastighet och krockvåld
- Information om AML (arbetsmiljölagen) och dess föreskrifter
- Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens roll i objektet
- Arbetsgivarens roll i objektet
- Allmänt om vägmärken
- Vägmärken tillåtna på fordon
- Skyddsanordningar, TMA
- Lyktor på fordon
- Arbete från arbetsplattform
- Sin egen riskanalys
- Trafikverkets exempelsamling
- Regler för förare av väghållningsfordon
- Fordons placering på väg
- Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.

Vi tar även upp de senaste nyheterna och förändringar från Trafikverket.

Kursen är lärarledd och varar 1 dag. Repetition av utbildningar inom 15 månader respektive 5 år enligt Trafikverket.

Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett

Omfattning

8 timmar