ESA 14 grundkurs

Komplett ESA 14 kurs för dig som inte genomgått ESA tidigare. Vi går igenom både ESA Grund och ESA Arbete grundligt.

Målgrupp

Grundutbildning i ESA 14 för dig som inte har genomgått ESA utbildning tidigare.

Innehåll

- Tydliggöra ellagstiftningens ansvarsområden runt ESA14
- Minimera riskerna för, tillbud, olyckor, dödsfall, förstörd materiel och driftavbrott orsakat av el.


Målsättning
• Beskriva riskerna med elektrisk ström samt kunna medverka till ökad elsäkerhet på arbetsplatsen.
• Beskriva svensk ellagstiftning och hur denna påverkar verksamheten inom ett företag eller organisation.
• Kunna använda ESA14 som ett verktyg för att åstadkomma en säker arbetsplats

Innehåll ESA Grund
- Ansvar enligt lag
- Definitioner
- Terminologi och tabeller
- ESA utbildning och kompetens
- ESA funktioner
- Planering av arbete
- Entreprenörsarbete
- Skötselåtgärder
- Bilagor
- Referenser

Innehåll ESA Arbete
- Arbete med elektrisk fara
- Arbete utan spänning
- Arbete nära spänning
- Arbete med spänning
- Bilagor
- Referenser

Efter genomförd utbildning i ESA och godkänt slutprov erhåller man ett kursintyg.

Omfattning

16 timmar