Tillbaka till alla Utbildningar

Anläggningsskötareutbildning

Syftet med utbildningen är att ge er kunskap om regler funktioner och hantering av era automatiska brandskyddsanläggningar, så att skötsel kan ske på ett säkert sätt. Utbildningen bör genomföras innan man går in i rollen som anläggningsskötare. Vi rekommenderar även att man uppdaterar sig regelbundet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till anläggningsskötare, brandskyddsansvariga, fastighetsskötare m.fl.


Innehåll

Deltagarna ska få kännedom om de krav som ställs, få insikt i anläggningsfunktioner och vilka regler som gäller. Information om vilka skyldigheter och ansvar som gäller. Lära sig hur en brandlarmsanläggning fungerar och vad som orsakar onödiga larm.

Utbildningen följer kravet i SBF regelverk:
· Anläggningsskötarens roll och ansvar
· Systematiskt brandskyddsarbete
· Regelverk SBF
· Olika detekteringsprinciper
· Kontroller och skötsel
· Onödiga larm
· Bortkopplingar
· Orienteringsritningar
· Praktiskt handhavande

Omfattning

8 timmar