Motorsåg AB

Från och med den 1 jan 2015 måste den som använder motorsåg i jobbet eller sågar på annans mark ha ett motorsågskörkort (AFS 2012:01 - Användning av motorkedjesågar och röjsågar) Denna utbildning innefattar såväl utbildning som uppkörning för nivå AB.

Målgrupp

Du som använder motorsåg i jobbet.

Innehåll

Dag 1
Filningsteknik och daglig/vecko service
Genomgång av utrustning och tekniken att fälla med säkert hörn
Start av såg
Grundläggande sågteknik A kort
Teknikträning riktskär, fällskär, brytmån och säkert hörn
Avslut med förevisning av en B-körkortsuppkörning

Dag 2
Fortsatt träning i sågningsteknik för fällning
Genomgång kvistning och träning
Nertagning av fastfällda träd
Riskbedömning före fällning
Genomgång av kapningsteknik

Dag 3-4
Genrep inför uppkörningsprovet, fällning av träd i skogen
Träning kvistning och kapning
Längdkontroll av stående träd

4e dagen
Uppkörning AB Körkort
Extra träning för de som så önskar

Omfattning

32 timmar