Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen

Målgrupp

Brandskyddsansvarig/kontrollant

Vi erbjuder utbildning för dig som fungerar som ansvarig eller kontrollant. Du går en effektiv utbildning i komprimerad form.
I utbildningen får du färdiga verktyg för att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete på din arbetsplats.

Innehåll

Målsättning
Att du ska tänka och kunna agera för att göra systematiskt säkerhetsarbete till en naturlig del i verksamheten.

Innehåll
• Undersöka och upptäcka risker
•Riskanalys
• Förebyggande
• Upprätta handlingsplan
• Kontroll
• Checklista
• Regler och rutinerOmfattning

7 timmar