Tillbaka till alla Utbildningar

Föreståndare brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarliga varor krävs enligt lag tillstånd om mängden överskrider vissa volymer. Om tillstånd krävs behövs det då även en föreståndare för dessa varor, som ska ha tillräcklig kunskap och kompetens.

Målgrupp

Verksamheter som hanterar mindre, tillståndspliktiga
mängder brandfarlig vara.

Innehåll

Utbildningen Föreståndare brandfarlig vara ger dig som är föreståndare för brandfarlig vara på din arbetsplats de kunskaper som krävs för att kunna hantera dessa varor på ett säkert sätt och enligt lag. Utbildningen riktar sig till de verksamheter där tillstånd och föreståndare
ska finnas, men i sådana verksamheter där det inte ingår i produktionen. Exempel på verksamheter är restauranger, butiker, skolor, små verkstäder och mindre industrier.

Vi går bland annat igenom:
Vad är brandfarliga varor
Regelverket och lagstiftning kring brandfarliga varor
Brand och explosionsrisker med brandfarlig vara
Föreståndarens roll, uppgifter och ansvar
Tillstånd för brandfarlig vara
Förvaring och hantering
Förebyggande brandskydd

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och grupparbeten.

Utbildningen genomförs av Anticimex

Omfattning

7 timmar