Tillbaka till alla Utbildningar

HLR Hjärt och lungräddning

Utbildningen i hjärt- och lungräddning ger dig kunskaper hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp, placerar en person i stabilt sidoläge samt vad är en hjärtstartare är och hur den fungerar. Våra utbildare är alla behöriga instruktörer i hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer samt har lång erfarenhet av praktiskt arbete inom brandsäkerhet och är utbildade brandmän och/eller brandskyddsledare. För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori och praktik.

Målgrupp

Alla

Innehåll

•Kontroll av livstecken på en person
•Praktisk träning av HLR
•Att lägga en person i stabilt sidoläge
•Hur du hanterar ett luftvägsstopp
•Grunderna i hur en hjärtstartare fungerar och används

Förväntade kunskaper efter utbildningen
Utbildningens mål är att ge dig kunskap hur du ska agera vid ett hjärtstopp/luftvägsstopp samt enintroduktion till hjärtstartare.

Omfattning

2 timmar