Brandskyddsutbildning

Genom teori och praktik får man tips på hur man både kan hindra uppkomsten av brand samt hur man ska agera vid en eventuell brand.

Målgrupp

Alla

Innehåll

Teori
· Hindra brands uppkomst
· Trygga möjligheter till säker utrymning
· Hindra brandspridning
· Underlätta brandsläckning
· Lagen om skydd mot olyckor (enskildas ansvar)
· Presentation av Räddningstjänsten Halmstad

Praktik
· Släckning med brandfilt
· Släckning med handbrandsläckare

Omfattning

3 timmar