Brandskyddsansvariga

Brandskyddsansvariga ger dig de kunskaper som krävs för att kunna vara brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Målgrupp

Större verksamheter med en brandskyddsansvarig.

Innehåll

Lagen om skydd mot olyckor
Bakgrunden till rollen som brandskyddsansvarig
Hur du kommer igång med brandskyddsarbetet
Hur ett systematiskt brandskyddsarbete är uppbyggt
Dokumentation

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant
utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och
grupparbeten.

Omfattning

4 timmar