Tillbaka till alla Utbildningar

Brandskyddsansvariga

Brandskyddsansvariga ger dig de kunskaper som krävs för att kunna vara brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Målgrupp

Större verksamheter med en brandskyddsansvarig.

Innehåll

Lagen om skydd mot olyckor
Bakgrunden till rollen som brandskyddsansvarig
Hur du kommer igång med brandskyddsarbetet
Hur man genomför systematiskt brandskyddsarbete
Vilka ansvarsområden brandskyddsansvarig kan få
Samverkan med brandskyddskontrollanter
Dokumentation

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant
utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och
grupparbeten.

Omfattning

4 timmar