Heta Arbeten

Heta Arbeten ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand samt behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten.

Målgrupp

Verksamheter som utför Heta Arbeten eller utfärdar
tillstånd för detta i sin verksamhet.

Innehåll

Definitioner kring Heta Arbeten
Lagar, försäkringsvillkor och ansvar
Organisation vid Heta Arbeten
Brandkunskap, åtgärder vid brand samt
förebyggande åtgärder
Brandfarlig vara och förbudsområden/EX-miljö
Tätskiktsarbete och högriskkonstruktioner
Praktiskta släckövningar

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant
utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och
grupparbeten.
Efter avslutad utbildning med
godkänt resultat utfärdas Brandskyddsföreningens certifikat
som gäller i fem år


Omfattning

7 timmar