Tillbaka till alla Utbildningar

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning.

Innehåll

•Brandteori och brandförlopp
•Brandfarliga varors egenskaper
•Lagen och förordningen om brandfarliga varor
•Sprängämnesinspektionens föreskrifter
•Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
•Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
•Tillsyn och kontrollrutiner
•Ansvarsfrågor vid heta arbeten
•Brandsläckningsutrustning
•Praktisk brandövning
•Beredskap vid olyckor

Lunch, fika och kursmaterial ingår i kursavgiften

För att underlätta utbildningen för er så tag med laptop eller surfplatta.

Utbildningen genomförs av Räddningstjänsten

Omfattning

8 timmar