Tillbaka till alla Utbildningar

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning

Målgrupp

Det är en utbildning avsedd för den som ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet som hanterar brandfarliga varor eller i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF norm för föreståndare är det nivåerna 1-3. Exempel på sådana verksamheter är bensinstation, skola (labbsalar), restaurangkök, mindre verkstäder, butiker och så vidare. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Innehåll

• Definition brandfarlig vara
• Risker med hanteringen
• Lagstiftning
• Tillstånd och tillsyn
• Organisation
• Hantering

Målet med utbildningen är att du ska kunna verka som föreståndare för brandfarliga varor i din verksamhet och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Varje deltagare måste ha en egen digital enhet som har internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Det bör vara en surfplatta eller dator. Utbildningen kommer att genomföras i den digitala plattformen Microsoft Teams.
Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post.

Utbildningen genomförs av Räddningstjänsten