Härdplastutbildning

Kursen vänder sig till dem som hanterar eller leder arbete med härdplaster eller behöver ha kunskaper om härdplaster.

Målgrupp

Alla som arbetar med härdplaster.

Innehåll

Utbildning om härdplaster är obligatorisk enl AFS 2005:18 för alla som leder eller utför arbeten med härdplaster.
Exponering av härdplaster kan bl a leda till livslång allergi.Det är därför viktigt att kunskaper inhämtas om härdplaster, hur man hanterar härdplaster och skyddar sig mm. AFS 2005:18 är straffsanktionerad.

Omfattning

8 timmar