Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Du kommer att få genomföra praktiska övningar.

Målgrupp

Personal som i sitt arbete utför lyft och transporter med traverser som är hytt, kabel eller radiomanövrerade.

Innehåll

•Krantyper
•Krankonstruktion
•Lyftredskap
•Lastkoppling
•Säker användning
•Upptäck riskerna
•Underhåll och kontroll
•Standarder och föreskrifter
•Praktik

OBS! Tänk på att ta med dig skyddsskor!

Omfattning

7 timmar