Ställningsbyggande

Kursen ger övergripande kunskaper inom ställningsbyggande. Du lär dig aktuella regelverk såväl som planering och säkerhet samt vilka olika ställningstyper och arbetsmetoder du kan använda.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som bygger, ändrar och river byggnadsställningar med upp till 9 meters höjd.

Innehåll

Bakgrund/Inledning
• Gällande regler för ställningsbyggnad
• Nomenklatur
• Typkontrollintyg

Ställningsplanering
• Vid uppförande, användning och nedmontering samt ändring
• Villkor beträffande tillåten belastning
• Förankring/stagning/vindlaster

Arbetsmiljö och säkerhet
• Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring
• Fallskydd, olika varianter
• Förebygga risk för fall av person eller föremål
• Förändrade väderförhållande
• Andra riskfaktorer

Olika ställningstyper/arbetsmetoder
• Rullställning
• Ställningar av rör och kopplingar
• Systemställningar
• Hantering av ställningsmaterial, upp- och nedtransport

Omfattning

8 timmar