Hjärt-lungräddning

För dig som behöver kunskaper om hur man räddar liv genom hjärt- lungräddning.

Målgrupp

Alla

Innehåll

- Hjärt- lungräddning

- Medvetande kontroll

- Andningskontroll

- Pulskontroll

- Larm
- Andningsstopp, hjärtstopp

- Bröstsmärta och hjärtinfarkt

- Orsaker till medvetslöshet

- Stabilt sidoläge
- Främmande föremål i halsen

- Fria luftvägar

- Mun till mun metoden
Kursen präglas av praktiska övningar med situationsanpassade övningar utifrån deltagarnas arbetsmiljöer.

Omfattning

2 timmar