Tillbaka till alla Utbildningar

Brandskyddskontrollant

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Målgrupp

Brandskyddsansvariga, brandskyddskontrollanter och brandskyddsombud m fl

Innehåll

Målsättning
Skapa ett brandskyddsmedvetande för att kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad verksamhet. Efter genomförd utbildning ska du ha fått de kunskaper du behöver för att kunna verka som intern brandskyddskontrollant.

Innehåll
· Systematiskt brandskyddsarbete
· Brandrisker
· Säker utrymning
· Förhindra brandspridning
· Släckanordningar kontroll och uppföljning av brandskyddet

Omfattning

4 timmar