Tillbaka till alla Utbildningar

Brandskyddskontrollant

På denna utbildning får deltagarna lära sig att identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet.

Målgrupp

Den som på ett företag har till uppgift att kontrollera brandskydd.

Innehåll

Brandkunskap
Riskhantering
Kontroll av bandskydd (organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd)
Släckutrustning
Brandbegränsning
Utrymning
Att underlätta insats för räddningstjänsten

Omfattning

4 timmar