Brand Wheel - Hur du skapar ett framgångsrikt varumärke

För dig som vill utveckla din verksamhets varumärke

Målgrupp

För företag och offentliga verksamheter som vill få en första inblick i hur de kan utveckla sitt varumärke.

Innehåll

Arbetet syftar till att ta fram en enad syn på vad varumärket ska stå för. Vi skapar en plattform som allt varumärkesarbete kan utgå från för att vi skall skapa långsiktiga framgångar.
- Vad är ett varumärke?

- Fördelar med ett starkt varumärke?

- Hur bygger man ett varumärke långsiktigt?

- Hur skall vi positionera vårt varumärke?
- Vi utvecklar mervärden, kärnvärden och själva essensen i ditt varumärke. Detta blir en ytterst viktig plattform för hur varumärket långsiktigt skall kommuniceras internt och externt.
- Mål för varumärket

- Med hjälp av de framtagna kärnvärden arbetar vi sedan fram konkreta handlingsplaner/aktivitetsplaner för hur vi skall lyckas med vårt varumärke.


Omfattning

16 timmar