Montören möter kunden

För dig som vill lära sig hur du som montör blir framgångsrik i dina kundkontakter.

Målgrupp

Montörer och andra som arbetar ute på fält

Innehåll

Personal som arbetar hos kunden kan med sitt beteende skapa fördelar för sitt företag. Den som är medveten om affärsrelationer och god kundvård kan aktivt arbeta för att behålla kunden och att öka försäljningen.
Det här är en kurs som handlar om att bemöta kunden på ett riktigt sätt.
Montörer och andra som arbetar ute på fältet:

- Får en naturlig kundkontakt - påverkar försäljning

- Får stort förtroende (kallas ofta till kunden)

- Har god produktkännedom — får ofta frågor
- Ser kundens problem och kan föreslå lösningar

- Är företagets ”ansikte utåt”

- Är en värdefull informationskälla— i båda riktningarna
Företaget kan öka lönsamheten med befintlig organisation utan att öka kostnaderna bara man ökar medvetenheten och kunskapen hos de berörda.

Omfattning

8 timmar