Kundbemötande och service

Att öka kunskapen om vikten av gott kundbemötande och min viktiga roll som ”första kontakten” med kunden.

Målgrupp

För dig som har en stor del kundkontakt i din roll ex. kundtjänstpersonal, receptionister, innesäljare, servicepersonal

Innehåll

Begreppet marknadsföring - en kort översikt
· Vad är marknadsföring och service egentligen?
· Vilken roll har jag?
· Vad är affärstänkande? Vilka krav ställs på oss i morgon?
· Vår vision och värdegrund i företaget och hur det påverkar mitt arbete?
· Hur korrelerar våra värdeord med vårt affärsmannaskap?
· Vår kommunikation både externt mot kunden och internt i företaget

Att vara företagets ansikte utåt
· Vad är gott kundbemötande och bra service? Hur når vi dit?
· Att se möjligheter – positiva tankar ger bättre kontakter
· Person- och situationsanpassad service
· Hur kan vi ge kunden ett större mervärde?

Om kundkontakten!
· Hur kommunicerar vi, röst/ord/ hur vi tolkar och agerar?
· Positiva uttryckssätt – vad säger vi och hur säger vi det?
· Hur uttrycka sig positivt via mejl? Vilken mejlpolicy har vi och vad är viktigt när det gäller
mejlkontakt med kund?
· Hur hantera svåra situationer med kunder?
· Att kunna avsluta ett krävande samtal med kund på ett bra och effektivt sätt.

Metodik: Upplevelsebaserade övningar blandad med korta diskussionsföreläsningar och verklighetsförankrade case.

Omfattning

7 timmar