Förhandling och Kommersiella Avtal

Introduktion till försäljning och inköp samt grundläggande förhandlingskunskap som ger dig grunderna att tolka och förstå kommersiella avtal och tryggt agera i kommersiella miljöer.

Målgrupp

Nyanställda säljare eller inköpare, eller personer som arbetar i roller där försäljning och inköp är viktiga komponenter, t.ex. produktchefer, projekt- eller produktionsledare.

Innehåll

Affärsetikens Grunder
Inköp och Försäljning i Värdekedjan    
Volymvärdesprincipen    
Strategiska Inköpsmatrisen    
Kontraktsinnehåll                                                
Avtalsvärdering    
Förhandlingens Fem Steg    
Förhandlingsspel                    

Omfattning

8 timmar