Kommunikation

Grundtesen är enkel: Allt vi gör kommunicerar och alla kan kommunicera.

Målgrupp

Alla som vill få en större förståelse och förbättra sin kommunikation.

Innehåll

Det är inte alltid enkelt och det blir inte alltid som man tänkt sig.
Vi tolkar världen utifrån vår egen referensram, våra värderingar - och vår förutfattade mening.
Ibland kan vi behöva vidga perspektiven lite, lyssna in andra synvinklar och perspektiv för att skapa en bättre förståelse för varandra och för helheten.
Genom att bli tydligare för varandra ökar vi förståelsen för hur vi kan stärka vår verksamhet och vår organisationskultur och -struktur på ett sätt som ger mervärde. För våra kunder, verksamhetens kvalitet och medarbetare.

Hur lyckas vi kommunicera målbilder och förväntningar i samband med förändring
Hur kommunikationen påverkar oss
Skapa relationer som ger mervärde
Kommunikationens betydelse för verksamheten i vardagen
Att ta till vara på varandras kompetenser och egenskaper i grupper och team
Tydliggöra och stärka den önskade arbetsplatskulturen

Omfattning

8 timmar