Marknadsföring & Kommunikation (Prewiev)

Använd kommunikativa verktyg för att utveckla bolaget. Kursen ger dig kunskap och tankesätt för att analysera din verksamhet ur kundens och marknadens perspektiv. Lär dig att sätta upp mål, hitta personan för din målgrupp och använda mer kreativa sätt att kommunicera.

Målgrupp

Ägare, marknadsförare och säljare i tjänsteföretag och producerande företag (B2B) med 1-50 anställda. Företaget är kanske nystartat, står inför lansering av en ny produkt, är under stark tillväxt eller har gått in i stagnation och behöver ny energi och nya verktyg. Kursen skräddarsys efter deltagarnas individuella problematik och behov.

Innehåll

4 st kreativa workshops som kommer att resultera i att man ser på sitt företag med nya ögon. Målet är att tillsammans analysera företagets egenskaper och kärnverksamhet ur ett kommunikativt perspektiv för att på längre sikt kunna ta bolagets utveckling vidare mot individuellt uppsatta mål. Kursen ger deltagaren verktyg för att analysera sin verksamhet ur kundens och marknadens perspektiv, hitta personan för sin målgrupp och använda mer kreativa sätt att kommunicera.

Workshop del 1. Kärnan 
Kursen inleds med en grundlig analys av företagets kärna dvs företagets själ och grundläggande värderingar.Vi går igenom kärnvärden, förutsättningar, kompetenser, marknad, målgrupp och omvärld. Deltagarna är aktiva och fyller i tankekartor med sina egna ingångsvärden. 

Workshop del 2. Målgruppen
Vem talar vi till och vilka egenskaper kännetecknar mottagaren, var finns de och hur når vi dem? Vilka argument lystrar de till? Vi går igenom hur och varför man kan arbeta med personas för att levandegöra målgruppen. 

Workshop del 3. Strategisk marknadsföring
Nu har deltagarna identifierat företagets själ, mål och målgrupp och vi går vidare med att hitta tankesätt för att producera kreativa och hållbara sätt att kommunicera långsiktigt. Vi tittar på hur företaget kan dra nytta av synergier mellan beprövade och nya mediekanaler. Vi gör en omvärldsanalys och presenterar hur modern marknadsföring rör sig i nya kanaler och med nya förutsättningar.

Workshop del 4. Aktivitetsplan  
Vi formulerar varsin aktivitetsplan och styrdokument för vem i företaget som gör vad och när, både för internt- och externt bruk. Aktivitetsplanens syfte är att förenkla det dagliga arbetet och ge en samlad bild av vilka åtgärder som ska genomföras och när. Vi presenterar interaktiva verktyg i vilken aktivitetsplanen kan skapas för att enkelt delas med nyckelpersoner, i realtid.