Tillbaka till alla Utbildningar

Goda relationer som framgångsfaktor?

För dig som vill bli bättre på att skapa lönsamma relationer.

Målgrupp

För dig som vill bli bättre på att skapa lönsamma relationer.

Innehåll

Är det möjligt att öka lönsamheten genom att skapa vänskapsband till kunder, kollegor och leverantörer? Javisst!
Framgångsrika affärer skapas genom att bygga förtroende. Våra kunder handlar av oss för att de har förtroende för oss och för att de gillar oss som personer.
Så varför inte skapa så starka band som möjligt?
Genom att förstå vad begreppet vänskap innebär kan vi öka förutsättningarna för långvariga och lönsamma relationer.

Utbildningen genomförs i Varberg

Omfattning

4 timmar