Tillbaka till alla Utbildningar

Kroppsspråkets betydelse

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om den verbala och icke verbala kommunikationen och öka din förståelse för kroppsspråkets betydelse i den mellanmänskliga kommunikationen och hur vi påverkas av de signaler vi sänder.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om kroppsspråk och hur kroppsspråket påverkar kommunikationen mellan människor.

Innehåll

Har du tänkt på hur lätt ett leende kan ge bästa inledningen på ett möte eller hur en sned blick snabbt kan skapa osäkerhet i en grupp?
Kroppsspråket är människans allra första språk och genom hela livet fortsätter kroppens språk att påverka oss betydligt mer än alla andra språk vi använder.

• Kroppsspråket – gester, rörelser och mimik.
• Ett språk vi litar på - om kroppsspråkets värde i kommunikationen.
• Praktiska övningar.

Utbildningen genomförs i Varberg

Omfattning

3 timmar och 30 minuter