Hur får jag lönsamma kundrelationer?

Kurs i marknadsplanering och kommunikation riktar sig till dig som vill få struktur och en röd tråd i ditt företags marknadsföringsprocess och därmed utveckla lönsamma kundrelationer med hjälp av strategier och kommunikation i de traditionella och digitala kanalerna.

Målgrupp

För dig som vill få struktur och en röd tråd i ditt företags marknadsföringsprocess och därmed utveckla lönsamma kundrelationer med hjälp av strategier och kommunikation i de traditionella och digitala kanalerna.

Innehåll

1. Marknad och Kommunikationsplan.
- Definition av marknadssegment och målgrupp.
- Situationsanalys.
- Taktik och strategi för att nå uppsatta mål.
- Handlingsplan.
- Konkurrensmedelmix.
- Marknadskommunikationsplan.
- Mediamix. Tradionella och digitala medier.
- Hur fungerar de sociala medierna?
- Vad är Content Marketing?
- Hur skapar jag en startegi för webben?
- Budget och uppföljning av målen. Implementering.2. Genomgång av olika marknadsföringsstrategier:
- Mediamix. Strategi för traditionella och digitala medier.
- Marknadssegmentering.
- Strategier för att bearbeta marknaden.
- Positionering.
- Tillväxtstrategier.
- Marknadsmix.
- Produktlivscykeln.

Utbildningen är uppdelad på 2 halvdagar.
Omfattning

8 timmar