Presentationsteknik

Efter kursen känner du dig säkrare och mer professionell i dina presentationer. Du lär dig att lägga upp och genomföra en väl genomtänkt presentation anpassad för målgruppen.

Målgrupp

Alla som vill nå större säkerhet och effektivitet vid olika slags presentationer.

Innehåll

- Att känna dig säkrare och professionell i presentationssituationer
- Få en större säkerhet i att hantera sin rampfeber
- Deltagarna får återkoppling om förbättringsområden för varje deltagare vad gäller presentationer - att förstärka dina starka sidor
- Målet med presentationen
- Anpassa innehåll och framförandet till gruppen
- Att strukturera sitt anförande
- Att få fram det viktigaste i din presentation på ett effektivt sätt
- Att väcka intresset från början och avslutningens betydelse
- Att tänka på vad gäller kroppsspråket och rösten - retoriska tips

Omfattning

8 timmar