Vinn Din Marknad

Konkurrenssituationen är tuff i många branscher, troligtvis även i din. Vinnarna är de som har en aktiv och effektiv marknadsbearbetning med syfte att få nya kunder och bygga den framtida kundmixen. Resultatet blir att tillväxt och framtida bra lönsamhet säkerställs. Hur ser det ut i ditt företag? Syftet med utbildningen är att: Öka försäljningen, Få nya kunder, Förbättra lönsamheten.

Målgrupp

Företag med ägare, VD samt ytterligare 1-2 nyckelpersoner. Konceptet är framförallt väl anpassat till verksamheter med ca 5-20 anställda.

Innehåll

Vinn Din Marknad är mer av ett program/process än en utbildning. Målet är att du ska få tillgång till verktyg och en struktur som gör att du kan omsätta detta i praktiken för ditt företag. Fokus ligger på att:

- Öka försäljningen
- Få nya kunder
- Förbättra lönsamheten

Program
- Företagets affärspotential – En mycket effektiv metod för att identifiera inom vilka framtida områden ditt företag har störst chans att lyckas med tillväxt och lönsamhet.
- Vår konkurrenssituation
- Säljarrollen och säljkommunikation. Vad innebär säljarrollen på ditt företag. Hur du kommunicerar framgångsrikt med olika personlighetstyper.
- Säljargument. Vältrimmade säljargument byggda på fördelar och mervärden ur ett kundperspektiv ska vara basen i all kommunikation med marknaden.
- Säljmål och säljstrategi. Att sätta tydliga mål och utforma en strategi för säljarbetet ger en solid bas för framtiden
- Frågeteknik – Att använda frågeteknik för att bygga framgångsrika relationer och hjälpa dig att nå målet.
- Säljsamtalet från start till mål:
a) Besöksbokning hos nya kunder. Att effektivt boka besök och att övervinna mentala hinder mot besöksbokningen
b) Behovsanalysen är basen för ett framgångsrikt avslut
c) Hur bemöta och hantera prisfrågor?
d) Hantera invändningar. Låt invändningarna bli en vän
e) Avslutsteknik

- Sammanfattningsvis ska deltagande företag hitta grunden till ett strukturerat arbetssätt för sälj- och marknadsarbetet. Detta ska leda till ökad försäljning, nya kunder och förbättrad lönsamhet.

Priset för programmet/kursen avser deltagare nr 1. Resterande deltagare från samma företag betalar för:

Medlem - 7.000 kr /person
Icke medlem - 9.000 kr /person


”Utbildningen har givit oss en samsyn gällande försäljning samt bra verktyg att hantera allt från säljargument till avslutshantering. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning!”

Ola Svensson, VD Randek AB

Omfattning

24 timmar