Ledarskap & personlig utveckling

UGL utveckling av grupp och ledare

UGL utveckling av grupp och ledare

Sedan mer än tjugo år ingår Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) som grundläggande ledarskapskurs i försvaret och har även rönt stort intresse i offentlig verksamhet näringsliv. Allt fler vill ta del av denna kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av individ, ledarskap och utveckling. UGL är lämplig för den som vill och har förmågan att förbättra sina egenskaper och färdigheter som individ och ledare.

Innehåll

Kursens övergripande mål är att bli effektivare som ledare och gruppmedlem.

- Se och hantera konflikter
- Uppnå större självförtroende och självinsikt
- Utöva ett utvecklande ledarskap
- Förståelse över stressens inverkan
- Kommunicera direkt och klart
- Lära av gruppdynamiska utbildningsmetoder
- Ge och ta feedback
- Könsmakt och diskriminering
- Urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna

Internatkostnad tillkommer, kursen genomförs av UGIL konsult