Utvecklingssamtal och lönesamtal

Varför har vi utvecklingssamtal vad syftar de till. Under dagen får vi bekanta oss med olika sätt att hålla utvecklingssamtal. Kopplingen mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. Kan samtalen användas som styrmedel för chefen? Vi går från företagets övergripande visioner/strategier, via gruppen ned till individuell nivå.

Målgrupp

Chefer och ledare som vill öka sin förståelse för utvecklingssamtalets möjligheter och betydelse som strategisk styrinstrument.
Kursen ger dig konkreta verktyg och metoder, samt inspiration oavsett om ni står i beredskap att införa utvecklingssamtal i företaget, eller ni arbetat ett tag med utvecklingssamtalet, men behöver ytterligare inspiration eller nytändning.

Innehåll

•Gruppdialog
•Utvecklingssamtal koppling till kompetenskartläggning
•Utvecklingssamtalens koppling till lönesamtal
•Målet med utvecklingssamtalet
•Förberedelser
•Genomförande & Uppföljning
•Målet med lönesamtalet
•Förberedelser
•Genomförande

Omfattning

8 timmar