Tillbaka till alla Utbildningar

Handledarutbildning

Handledarutbildningen ger dig kunskap och verktyg för att du på bästa sätt ska kunna ta emot elever på praktik och känna dig väl förberedd i handledarrollen.

Målgrupp

Grundläggande allmän handledarutbildning som vänder sig till både nya och blivande handledare inom alla branscher.

Innehåll

Den första utbildningsdelen gäller områden som bemötandekultur och inkludering och görs fysiskt tillsammans med övriga deltagare (via Teams om pandemiläget kräver). Den andra delen bygger på självstudier när det gäller praktiska moment på arbetsplatsen samt dokument för planering och elevsamtal, checklistor och loggbok. Du kommer även att få stöd och coachning individuellt eller i grupp i den senare delen.

Utbildarna:
Catarina Carlsson arbetar som verksamhetschef för KomTek Halmstad, en teknik- och entreprenörsskola, som har till syfte att främja teknikintresset brett i samhället. Catarina har en bakgrund inom vägledning och vuxenutbildning samt är utbildad samtalscoach.

Suzanne Almgren Mason är samordnare för lika villkor på Högskolan i Halmstad och arbetar med frågor inom jämställdhet, diskriminering och likabehandling. Suzanne är fil dr i etnologi och har alltid haft ett engagemang inom jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Digitala övningar tillkommer efter avslutad utbildning.

Priset är 1000 kr för medlemmar i Teknikcollege och 1500 kr för ickemedlemmar.

Omfattning

3 timmar och 30 minuter

Handledarutbildning