Att leda mot resultat

Ledarträning - Att leda mot resultat

Innehåll

Ledarskap handlar om påverkan, engagemang och resultat. Som ledare måste vi kunna kommunicera och påverka organisationen så att de bidrar med sitt engagemang för att företaget skall nå ett resultat. Många ledarträningar är bra på att tala om hur du skall hantera medarbetare i organisationen och utföra svåra samtal. Vi som varit ledare i företag vet dock att det handlar om så mycket mer. För att bli en effektiv ledare behöver vi arbeta med mål och strategi, beteende och
effektivitet, kommunikation och påverkan. Som ledare skall vi inte bara leda organisationen, vi skall också förstå vårt eget beteende och effektivt leda oss själva samt coacha individer för större autonomi.

Vi utgår från 3 olika perspektiv

• Organisation-Vi • Individ-Jag • Ledare-Dem

Upplägg: 3 perspektiv, 3 dagar

DAG I
Organisationsperspektivet
•Princip 1: Att sätta mål och leda
mot resultat
•Princip 2: Engagera
medarbetarna
•Princip 3: Bygg ditt varumärke

DAG 2
Individperspektivet
•Princip 4: Tro på att du kan
•Princip 5: Bete dig som en
ledare
•Princip 6: Skapa effektiva vanor

DAG 3
Ledarperspektivet
•Princip 7: Led gruppen mot en
gemensam vision
•Princip 8: Hantera den dagliga
verksamheten
•Prinicp 9: Coacha individen