Medledarskap i praktiken

Medledarskap i praktiken ökar förmågan till samarbete och samverkan vilket leder till högre effektivitet. Du ökar även förmågan till eget ansvar och till helheten.

Målgrupp

Medledarskap i praktiken är utbildningen som riktar sig till engagerade medarbetare, handläggare, specialister och projektledare eller andra från kommuner och näringsliv som har potential att vidareutvecklas.

Innehåll

Medledarskap i praktik sker genom konkreta övningar, aktiviteter, diskussioner och slutsatser i mindre inlärningsgrupper. Detta innebär problemlösning, grupparbeten och praktikfallsdiskussioner enligt en gruppdynamisk inlärningsmetod. Korta teorigenomgångar inleder eller sammanfattar varje avsnitt. Lärprocessen bygger på ett kombinerat forsknings- och erfarenhetsbaserat förhållningssätt till kunskap, där vi alltid utgår från individens och organisationens utmaningar.

• Självkännedom

• Social kompetens och samspel

• Bemötande

• Stresshantering

• Rak och klar kommunikation

• Motivationsfaktorer (SDI)

• Gruppdynamik

• Likabehandling

• Förändringsbenägenhet och förändringsförmåga

Öka förmågan till samarbete och samverkan vilket leder till högre effektivitet.
Öka förmågan till eget ansvar och till helheten.