Ny som chef - påbyggnad

För dig som har gått Ny som chef och känner att du vill komma ytterligare ett steg vidare. Utbildningen kommer att ge dig både teori, diskussioner, reflektion och möjlighet att praktiskt träna dig på situationer som du kan utsättas för i din yrkesroll.

Målgrupp

För dig som har gått Ny som chef och jobbat som chef/ledare i minst ett halvår efter det.
Vidareutveckling av dina ledarkunskaper och är tänkt att syfta till att ge dig kunskap som kan bidra till att stärka dig som chef.

Innehåll

Fördjupning i konflikthantering
· Hur konflikter eskalerar
· A – B - C modellen
· Hur kommer jag vidare med de konflikter jag har i vardagen?

Förändringsledning
· Förändringar i företag ur ett historiskt perspektiv
· Vad händer med människor vid förändring?
· Vad är motstånd?
· Vad behöver jag som chef tänka på inför en kommande förändring?

Genomförande
Utbildningen är till stor del upplevelsebaserad med konkreta övningar som varvas med teori, reflektioner och diskussioner i grupper.

Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation. Vi kommer att använda scenarior som känns igen. Detta gör att effekten av dagen ska bli maximal.

Inför utbildningen kommer du att få ett antal frågor att reflektera över och besvara innan utbildningen.


Omfattning

7 timmar