Ambassadörsutbildningen - Att styra med värderingar

De flesta organisationer har insett att om de som lag har gemensamma spelregler och sätt att vara, blir det enklare att arbeta tillsammans och tydligare för kunderna vad som skiljer denna organisation från något annan. 8 av 10 organisationer har framtagna värdeord, men endast 2 av 10 har lyckats få kulturen att genomsyra organisationen och påverka beslutsfattande. Aktivt ledarskaps ambassadörsutbildning ger organisationen verktygen för att lyckas.

Målgrupp

Utbildningen syftar till att stödja dig i att driva värderingsarbetet vidare i hela organisationen. Att skapa stolthet, engagemang och delaktighet för värderingsarbetet. Utbildningen vänder sig till medarbetare som vill ta ansvar för att bli språkröret för organisationens värdegrund.

Innehåll

Ambassadörskapet
Rollen som ambassadör • Kommunikationsflöde och kommunikationsverktyg kring värderingsarbetet • Projekt och projektuppföljning kring värderingsarbetet • Metodbank för implementering • Konkreta projekt att arbeta med
Värdegrund och plattform
Vikten av värderingsstyrning. Företagets/organisationens värdegrund och varumärkesplattform. Grupparbeten. Handlingsplan för projekt

Utbilda ledare— Bygga varumärket
Personlig utveckling - Beteendestilsanalys Pusslet • Vad betyder kommunikation • Kommunikation och symboliskt ledarskap som verktyg • Personlig handlingsplan

Uppföljning
Att följa upp beslutade projekt • Arbete kring vart vi är nu • Arbete kring vart vi vill komma

Utbildningen sker i internatform under två dagar med en uppföljningsdag och med ett deltagarantal på max 12 deltagare Mellan utbildningsblocken arbetar du praktiskt med det du lärt under utbildningen. Efter Sker individuell coaching vid två tillfällen.

Omfattning

24 timmar