Projektledning-uppföljning

Du som har gått projektledarutbildning steg 1 (eller annan grundutbildning) och har jobbat med projekt praktiskt. Du kan också ha arbetat som projektledare länge men inte genomgått någon teoretisk utbildning.

Målgrupp

Du som har gått projektledarutbildning steg 1 (eller annan grundutbildning) och har jobbat med projekt praktiskt.

Innehåll

Syfte med utbildningen:
- Att vidareutvecklas som projektledare genom att jobba med de utmaningar och frågor som är i fokus i mitt dagliga arbete.
- Att växa i mitt projektledarskap, och hjälpa andra att växa i sitt projektledarskap genom att dela mina erfarenheter med andra
- Att bli bättre att hålla i projektmöten – både gällande planering och mötes- och presentationsteknik


Förberedelse innan utbildning: Tänk igenom olika situationer som du upplevt i ditt projektledarskap där du har lyckats väldigt bra och i så fall varför – även om du har misslyckats med något och varför!


Innehåll:
· Kort repetition kring olika verktyg i projektet – kompletteras med de agila verktygen –
· En genomgång av skillnaden mellan agil projektledning och mer traditionell projektledning.
· Återkoppling och genomgång av egna projekt – framgångar och motgångar – var och när är de kritiska punkterna
· Projektledarens roll: bara leda eller jobba handgripligt själv också ?
· Projektmötet som ledningsverktyg – hur lägga upp ett effektivt möte? Hur skall jag agera som projektledare för att vara så effektiv som möjligt?
· Planeringen i projektet – en genomgång och verktyg för att få en effektivare planering

Omfattning

18 timmar