Att leda förändring och utveckling med Fyrarummaren

Att lyckas med sitt ledarskap, att lyckas med projektet, att lyckas med omställningen, eller kanske bara så enkelt att få en medarbetare att komma till insikt.

Målgrupp

Du arbetar som chef/ledare, projektledare, HR-business partner, affärsutvecklare, eller liknande.

Innehåll

Under en högst intressant och utvecklande dag kommer du att få ta del av teorin bakom en av de mest praktiskt användbara psykologiska teorierna och ett verktyg som driver både resultat och arbetsglädje.

Efter Utbildningen kommer du att

· Ha en ökad förståelse om vad som händer med individer och grupper vid utveckling och förändring
· Ha en bättre förståelse för hur du identifierar, kommunicerar och leder vid behov av utveckling och förändring
· Få tillgång till ett praktiskt verktyg som hjälper dig att fånga och hantera uppkomna situationer
· Kunskap kring var, och hur du kan använda dig av modellen inom din verksamhet och vardag

Mål & Syfte
Kursen ger dig insikt och kunskap baserad på forskning om vad som händer med individer och grupper vid förändring och utveckling.

Verktyg
Kopplat till teorin får du väl beprövade verktyg för att identifiera individers och gruppers behov av förändring, PS-Matrisen för att bygga upp en gemensamt vald utveckling samt ledarskap kopplat till att skapa nöjdhet och inspiration.

Kursmaterial
Kompendiet från forskningen bakom teorin samt personligt material som byggs upp under kursen.

Utbildningen genomförs i Varberg

Omfattning

8 timmar