Ledarstilstest och 360 graders feedback

Ledarstils Inventorium (LSI) är framtaget för att mäta chefers ledarstil. Frågorna handlar om hur man som ledare agerar och tänker i olika situationer samt gentemot underställda och överordnade.

Innehåll

LSI-Omvärldsanalys är en 360o återkopplingsmetod där underställda, sidoordande, överordnad och chefen själv först bedömer hur chefens ledarstil borde vara och därefter hur den faktiskt är. Bedömare kan även ge fritext kommentarer.

En metod som ger deltagande chefer ökad förståelse för vilka krav och förväntningar som ställs ”uppifrån” och ”nedifrån”.

En gap-analys där gapen återger avståndet mellan ”borde” och ”är” på viktiga ledarskapsdimensioner.

Vad ger LSI-Omvärldsanalys?
• LSI-Omvärldsanalys visar hur väl chefens ledarstil stämmer överens med de krav som ställs i aktuell befattning.
• Visar hur väl chefens egen bild (självbild) av sin ledarstil stämmer överens med andras bild av den.
• Visar hur väl krav och förväntningar ”uppifrån” och ”nerifrån” i organisationen stämmer överens, d.v.s. är kompatibla med varandra.

Pris: 11 900:- Exkl. moms.

I priset ingår test, personligt resultat samt feedback genomgång.