Jobba smartare - Bli mer lönsam

Känner du dig stressad? Upplever du att du har ont om tid? Är ditt arbete för mycket jobb? Hinner du inte med det du planerat? Tar du med dig ditt arbete hem? Har du blivit e-postgisslan? Svämmar e-postlådan över? Händer det allt för ofta att du tvingas leta efter dokument eller mail? Blir du ofta avbruten? Är du med på många och långa möten som inte alltid känns som rätt använd tid?   Drömmer du också om några timmar koncentrerad arbetstid i lugn och ro?

Målgrupp

När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare och fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva. För att hinna med och må bra måste man i stället ändra sitt sätt att arbeta. 

Den här kursen är till för dig som som känner att du har mer att göra än dygnets timmar tillåter. Det vill säga du som ser att ökad effektivitet är en förutsättning för att du ska kunna förbättra dina resultat och din livskvalitet.

Innehåll

Hur skulle det kännas att gå hem varje dag och veta att du fått det viktigaste gjort – och dessutom haft tid över till annat?
 
Vi tränar i
• Utveckla nya vanor – Nyckel till att lyckas med att förbättra ditt arbetssätt.
• Sluta skjuta upp - bli en görare - GDN metoden/ Göra-Spara-Kasta för hantering av in-/utflödet.
• Skapa en fungerande struktur på epost och papper
• Konkreta metoder och verktyg för att förbättra din förmåga att planera, prioritera och hålla fokus.
• Bli bättre att hantera avbrott och tidstjuvar och hitta bra lösningar
• Effektivt arbetssätt i ditt epostprogram/kalender
• Leda och deltaga på möten på ett effektivt sätt
• Många praktiska övningar kopplade till din vardag och personliga situation.

WORK SMART PHILOSOPHY - är en mycket praktisk och proaktiv metod. Metoden hjälperdeltagarna i att arbeta enklare och smartare med full kontroll på samtliga uppgifter och dokument, med en planering som minskar slöseri och verkligen fokuserar på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna. Målet för varje deltagare är att få mer gjort, få ökad kontroll, minska stressen och frigöra tid till det som är viktigt. Jobba smartare helt enkelt! 

GENOMFÖRANDE - Dagen består av utbildningsavsnitt och workshops. Deltagarna får chansen att prova på verktyg och arbetsmetoder, diskutera och utbyta erfarenheter. Max 12 deltagare per kurs.

KURSLEDARE  - Lasse Gustafsson, konsult inom ledar, organisation och affärsutveckling. Lasse har också en bakgrund som marknadschef, konsult inom ett internationellt konsultföretag och som tränare och klubbchef inom elitidrotten. Lasse har lång erfarenhet av starkt prestationsinriktadekulturer inom både näringsliv och elitidrott. Lasse har erfarenhet av de flesta branscher, små, medelstora och internationella företag.

Omfattning

8 timmar