Tillbaka till alla Utbildningar

Handledarutbildning

Teknikcollege nationella handledarutbildning syftar till att stärka handledare på företag i deras uppdrag. Utbildningen tar upp områden som handlar om att vara väl förberedd, arbetsmiljöfrågor och pedagogik. Huvudmålgruppen för utbildningen är nuvarande och blivande handledare. Rekommenderat är dock att personer i ledande positioner på både företag och skolor deltar i utbildningen, allt för att skapa en bra förståelse för respektive parts ansvar när det kommer till praktik och vad som krävs av lärare och handledare i detta arbete. Utbildningen är framtagen i samarbete med Skolverket och är, efter industrins önskan, branschspecifik vilket innebär att den är skräddarsydd efter teknik- och industriföretags behov. Skolverket har även godkänt utbildningen.

Innehåll

Yrkeskultur
Arbetsmiljö
Planera för lärande
Hur lär man sig
Samtal för lärande
Utvärdering


Utbildningen är uppdelad i två moduler som vardera beräknas ta 4 timmar.

Omfattning

8 timmar

Handledarutbildning