Workshop Agil HR

När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov. Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR.

Målgrupp

HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Vad står Agilt för?
Agilt är i grunden ett tankesätt hur organisationer bör förhålla sig i en komplex och föränderlig värld. Genom att i högre grad förespråka flexibilitet och anpassningsförmåga, arbete i korta feedbackloopar, självstyre och transparens ökar lärandet och värdeskapandet åt kunden.

Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.
 
Under dagen går vi igenom:
· Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
· Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?
· Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
· Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
· Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR?

HR:s roll i en agil organisation:
· Hur kan HR stötta en agil implementation?
· Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt
· Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation
· Jobbroller – behövs de i framtiden?
· Medarbetarundersökningar på agilt sätt
· Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten
· Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.
· Fördjupning i ett case från tidigare uppdrag genomfört av GreenBullet
· Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR. Vi tar er igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av Kanban.

Omfattning

8 timmar