Tillbaka till alla Utbildningar

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till beslutsfattare och chefer, men också medarbetare i olika roller. Utbildningen omfattar grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus, definitioner, begrepp och perspektiv, samhälle och arbetsmarknad, samt frågor kring ledarskap, nytta, förändring och arbetsmetoder.

Innehåll

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd- hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer.  Syftet med utbildningen ska vara att ge deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området.

Kursen utgår från en upplevelsebaserad inlärningsmodell, där konkreta övningar och upplevelser sammanfogas med teori och fakta.
Utbildningen är tre dagar och genomförs med ett pass om två dagar samt en uppföljningsdag ca en månad senare. Den genomförs företrädesvis på internat.

Utbildningen är på externat. I priset ingår kursavgift, allt material och måltider under utbildningstiden.
För godkänd kurs och kursintyg krävs deltagande under hela utbildningen samt inlämnad och godkänd undersökningsuppgift.

Omfattning

24 timmar