Effektiv som chef

Är arbetet för mycket jobb? Hinner du inte med det du planerat? Tar du med dig ditt arbete hem? Har du blivit e-postgisslan? Svämmar e-postlådan över Drömmer du om några timmar koncentrerad arbetstid i lugn och ro?

Målgrupp

Allt för många ledare är reaktiva inför andras krav och ägnar sin tid åt att försöka svara på stimuli från omvärlden, snarare än att vara proaktiv och driva mot sina verkligt viktiga mål. Den här kursen är till för dig som ledare som känner att du har mer att göra än dygnets timmar tillåter. Det vill säga du som ser att ökad effektivitet är en förutsättning för att du ska kunna förbättra dina resultat och din livskvalitet.

Innehåll

• Effektivitet utifrån dig som ledare
• Management by Walking Around (MBWA) - Dagligt ledarskap
• Konkreta metoder och verktyg för att förbättra din förmåga att planera, prioritera och hålla fokus.
• Bra vanor för ökat välbefinnande och bättre resultat.
• Effektiv e-posthantering. Praktiska verktyg i Outlook.
• Hjälp att identifiera tidstjuvar och åtgärda tidstjuvar.
• En mer effektiv mötesteknik
• Effektiv Delegering

Omfattning

8 timmar