Tillbaka till alla Utbildningar

Jobba Tillsammans - inte bara samtidigt

Att jobba tillsammans handlar om att ta vara på de resurser som finns i en arbetsgrupp, skapa ett arbetsklimat där olikheterna och erfarenheterna inspirerar och kompletterar.

Målgrupp

Du som har chefs – eller ledaransvar för en verksamhet, projekt och liknande eller vill förbättra din egen kunskap inom området.

Innehåll

Vilka har du egentligen omkring dig i arbetsgruppen och hur fungerar ni ihop?

Arbetsgrupper som fungerar väl och presterar bra resultat har hittat en bra balans mellan de likheter som håller ihop gruppen och de olikheter som skapar dynamik och rörelse för att ta sig framåt.

Innehåll
• Arbetsplats- och organisationskulturens dynamik och hur den påverkar verksamheten och dess resultat.
• Det effektiva teamet – hur använda gruppens roller och relationer som drivkraft i arbetet.
• Att ge feedback och skapa förtroendekapital och tillit i gruppen.

Utbildningsmål
Syftet med kursen är att ge dig en ökad förståelse för mekanismer som påverkar gruppens utveckling och arbete, ökad kännedom om roller i grupp och hur man skapar förutsättningar för det goda samarbetet samarbete. Du lär dig praktiska övningar som du har nytta av och kan använda i ditt arbete för att utveckla arbetsprocesserna i din grupp eller ditt team.

Utbildningen genomförs i Varberg

Omfattning

8 timmar