Tillbaka till alla Utbildningar

Projektledning

Som projektledare är ingen dag den andra lik. Ett krävande, men inspirerande, uppdrag som kräver rätt metoder för att uppnå ett lyckat resultat. Med grundutbildningen i projektledning får du den kunskap du behöver för att utvecklas i din roll som projektledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny projektledare, delprojektledare eller som arbetar i projekt. Du kanske behöver kunskap om olika projektmetoder eller hjälp med att se möjligheter även i komplexa situationer.
Grundutbildningen i projektledning ger dig de verktyg du behöver för att kunna driva både små och stora projekt där alla medverkande samverkar och strävar efter ett gemensamt mål.

Innehåll

Grundutbildningen i projektledning är en praktisk grundutbildning som ger dig kunskaper i att leda, planera och koordinera projekt från start till avslut. Här får du chans att utveckla din roll som projektledare genom att vara med och styra komplexa projekt hela vägen från start till mål.
Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kunskap som krävs för att driva både små och stora projekt samt lyckas i din roll som projektledare.

Det här ingår i utbildningen:
● Projektet som arbetsform och skillnaden mellan agil och traditionell projektmetodik
● Projektdefinition – vad är ett projekt? Behov/kundnytta/kund?
● Bakgrund, gruppens sammansättning, grundläggande struktur i ett projekt
● Syfte och mål med projektet
● Förståelse för projektmålen och hur vi ska nå dessa – projektdirektiv
● Organisationen i projektet, roller och ansvar
● Olika verktyg i projektet som: riskanalys, projektplan/tidsplan, intressentanalys och kommunikationsplan, affärsnytta med projektet och budget
● Min personliga ledarstil – skillnaden mellan traditionell projektledare och scrum master
● Förändringsledarskapet i projektet
● Hur får man gruppen att fungera på bästa sätt?
● Grupprocessen i projektet
● Kommunikationen och konflikter i projektet
● Tidspressen i projektet
● Att må bra i sin projektledarroll
● Avsluta, rapportera och utvärdera

Efter utbildningen ska du:
● Ha insikt i projektet som arbetsform
● Ha kunskap om att driva ett projekt från start till mål
● Ha kunskap i olika verktyg som man använder i projektet
● Kunna utvärdera och avsluta ett projekt


Omfattning

32 timmar

Projektledning