Projektledning

En praktisk grundutbildning där du lär dig att leda, planera och koordinera projekt från start till avslut. Du utvecklar din förmåga och förutsättningar i jobbet som projektledare.

Målgrupp

Nya eller blivande projektledare, delprojektledare och alla som arbetar i eller med projekt.

Innehåll

•Projektet som arbetsform/skillnaden mellan agil och traditionell projektmetodik
•Vad är ett projekt, projektdefinition? Behov/kundnytta/kund?
•Bakgrund, gruppens sammansättning, grundläggande struktur i ett projekt
•Syfte och mål med projektet
•Förståelse för projektmålen och hur skall vi nå dessa – projektdirektiv
•Organisationen i projektet, roller och ansvar
•Olika verktyg i projektet som: riskanalys, projektplan/tidsplan, intressentanalys och kommunikationsplan, affärsnytta med projektet och budget
•Min personliga ledarstil –skillnaden mellan traditionell projektledare och scrum master
•Förändringsledarskapet i projektet
•Hur få gruppen att fungera på bästa sätt?
•Grupprocessen i projektet
•Kommunikationen och konflikter i projektet
•Tidspressen i projektet
•Att må bra i sin projektledarroll
•Avsluta, rapportera och utvärdera

Mål
•Få insikt i projektet som arbetsform
•Få insikt och kunskap i att driva ett projekt från start till mål
•Få kunskap i olika verktyg som man använder i projektet
•Att utvärdera och avsluta projektet


Metod
Vi arbetar med upplevelse- och problembaserad inlärning som pedagogisk plattform. Det innebär att vi varvar traditionella föreläsningspass med praktiska moment och med grupprelaterade övningar. Under utbildningen jobbar vi med case/projekt från deltagarnas egna organisationer.

Du som är osäker om utbildningen är rätt för dig kontakta Tek Kompetens så hjälper vi dig.

Omfattning

32 timmar