Tillbaka till alla Utbildningar

Hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet?

Utbildning i hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till företagsledningar med VD, ledningsgrupp och säkerhetschef men även till ägare/styrelse.

Innehåll

Utbildningen kan ses som ett första steg i medvetandegörandet av behov av vidare förebyggande åtgärder och är av grundläggande informativ karaktär. Den kan skräddarsys för olika företag och kan övergå från information via utbildning till djupare förebyggande företagsanalyser.

Företag och organisationer blir allt oftare utsatta för kriminalitet både utifrån men även av egna anställda. Behovet av kunskap och medvetenhet blir allt större för att kunna förhindra brottsliga angrepp. Det fysiska skyddet räcker inte längre för att förhindra den moderna typen av kriminalitet. Erfarenheten visar samtidigt att ett medvetet arbete från företagsledningen minskar riskerna för att bli utsatt för brott

•Vad är organiserad brottslighet ?
•Hur ser kriminaliteten ut ?
•De kriminella metoderna och verktygen
•Korruptionens inverkan på affärsverksamheten
•Hur integrera det strategiskt förebyggande arbetet med affärsmodellen ?
•Vilka metoder finns för att förebygga ?
•En modell för utvecklad controllerverksamhet för säkerhetsfrågor

Föreläsare
Krister Jacobsson är f d länspolismästare i Halland och Västra Götaland. Han driver nu ett företag med bl a strategisk rådgivning till företag.

Omfattning

3 timmar och 30 minuter